Konferencja

„(Nie)świadomość prawna Polaków”

7 marca 2016 r.  |  Warszawa, gmach Sądu Najwyższego

Wydawnictwo C.H.Beck Kwartalnik IUSTITIA

Wydawnictwo C.H.Beck i Redakcja Kwartalnika IUSTITIA
serdecznie zapraszają na konferencję: „(Nie)świadomość prawna Polaków”.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: konferencja.iustitia@beck.pl.
Wiadomość powinna zawierać: imię, nazwisko i nazwę instytucji.
Ilość miejsc ograniczona, udział w konferencji możliwy tylko po potwierdzeniu rejestracji przez organizatora.
Zgłoszenia przyjmujemy do 29 lutego 2016 r.

Cel konferencji

Co odróżnia planowaną konferencję od innych tego typu przedsięwzięć
poświęconych świadomości prawnej?

Przede wszystkim tym razem punktem wyjścia jest diagnoza i analiza rzeczywistości. Chcemy przyjrzeć się
twardym faktom bez myślenia życzeniowego i załamywania rąk nad kondycją społeczeństwa. Przedstawimy
unikalne w swoim zakresie badanie populacji dorosłych Polaków. Opiszemy sferę prawną taką jaka ona jest
w aktualnej świadomości zbiorowej polskiego społeczeństwa, powiemy o akcji edukacyjnej już
podejmowanej
i wspólnie zastanowimy się nad ewentualnymi innymi działaniami.

Mamy nadzieję, że konferencja będzie pierwszym małym krokiem, od którego zaczyna się każda podróż
w kierunku pożądanej zmiany.

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności wszystkich prawników, nauczycieli, kuratoria oświaty,
podmioty samorządowe i społeczne, rzeczników oraz dziennikarzy, czyli w zasadzie wszystkich, którym zależy
na edukacji prawnej Polaków.

Organizatorzy i Partnerzy
Organizatorzy:
Wydawnictwo C.H.Beck Kwartalnik IUSTITIA
Współorganizatorzy:
Katedra Postępowania Cywilnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski
Katedra Postępowania Cywilnego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Śląski
Patroni honorowi:
I Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar
Patronat medialny:
Dziennik Gazeta Prawna
Prelegenci
dr Tomasz Baran

dr Tomasz Baran

Partner merytoryczny w ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Adiunkt w Katedrze
Psychologii Osobowości na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Współpracował m.in. jako Project Manager z Instytutem Demoskop (obecnie Ipsos), jako
partner ds. obsługi klienta z instytutem GfK Polonia oraz jako dyrektor ds. obsługi klienta
z instytutem PBS DGA (obecnie PBS). Pełnił funkcję market intelligence director
w GG Network S.A. (Grupa Allegro). Był także członkiem Rady Badania oraz członkiem
Nadzoru Korporacyjnego Polskich Badań Internetu. Członek European Association of
Social Psychology, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej oraz Polskiego
Towarzystwa Badania Opinii i Rynku.

dr hab. Norbert Maliszewski

dr hab. Norbert Maliszewski

Doktor habilitowany, specjalista ds. marketingu politycznego, psycholog społeczny,
publicysta i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Studiów
Podyplomowych „Psychologia Reklamy”. Jest autorem, współautorem i redaktorem
kilkudziesięciu publikacji naukowych. Publikuje artykuły na temat polskiej sceny
politycznej, jest zapraszany jako komentator polityki w polskich mediach.

dr hab. Krystian Markiewicz

dr hab. Krystian Markiewicz

Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, prezes Śląskiego Oddziału
Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, członek stałego Zespołu przy Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającego przy Ministrze Sprawiedliwości do końca
działalności KKPC, Redaktor Naczelny Kwartalnika SSP „Iustitia”, członek kolegiów
redakcyjnych „Polskiego Procesu Cywilnego”, „ADR. Arbitraż i Mediacja”, wykładowca
i autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu postępowania cywilnego i prawa ustrojowego.

dr hab. Przemysław Polański

dr hab. Przemysław Polański

Profesor nadzw. ALK, radca prawny i informatyk, PhD (University of Melburne), adiunkt
w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, od 2007 r. główny architekt i dyrektor
ds. rozwoju Systemu Informacji Prawnej Legalis. Autor kilkudziesięciu publikacji
z zakresu prawa nowych technologii w j. polskim i j. angielskim, w tym monografii
„Customary Law of the Internet” (T.M.C. Asser Press) oraz „Europejskie prawo handlu
elektronicznego” (C.H.Beck 2014).

SSO Marta Szczocarz-Krysiak

Wiceprezes Śląskiego Oddziału SSP „Iustitia”, współredaktorka i współautorka książki
„Apteczka prawna. Lex bez łez”, koordynator projektu edukacji prawnej na obszarze
Śląskiego Oddziału SSP „Iustitia”.

SSR Tomasz Zawiślak

Wiceprezes Oddziału SSP „Iustitia” we Wrocławiu, autor opracowań z zakresu
postępowania cywilnego, członek kolegium redakcyjnego Kwartalnika SSP „Iustitia”,
koordynator projektu edukacji prawnej na obszarze Oddziału SSP „Iustitia” we Wrocławiu.

Program

Konferencja będzie podzielona na dwie części. W pierwszej zostaną omówione wyniki badań jakie zostały
przeprowadzone we współpracy z Ogólnopolskim Panelem Badawczym Ariadna. Druga część dotyczyć będzie
tego co i jak wpływa na poziom wiedzy prawnej, autorytet sądów, to jaki to ma wpływ na codzienne życie oraz
funkcjonowanie państwa w szerszej perspektywie czasowej oraz działań już podejmowanych i tych, które należy podjąć.

9.30 – 10.00 –

Rejestracja gości

10.00 – 10.20 –

Powitanie gości i wprowadzenie
Wojciech Bierwiczonek (Dyrektor Zarządzający Wydawnictwa C.H.Beck)
dr hab. SSO Krystian Markiewicz (Redaktor Naczelny Kwartalnika SSP „Iustitia”)

10.20 – 10.45 –

Diagnoza świadomości prawnej Polaków 2016
dr Tomasz Baran (Uniwersytet Warszawski)

10.45 – 11.10 –

Rozłam polityczny a autorytet sądów
dr hab. Norbert Maliszewski (Uniwersytet Warszawski)

11.10 – 11.35 –

O potrzebie edukacji prawnej i jej wpływie na funkcjonowanie państwa,
gospodarki i życia społecznego

dr hab. Przemysław Polański (Wydawnictwo C.H.Beck) 

11.35 – 12.15 –

Projekt edukacji prawnej Oddziału Śląskiego SSP „Iustitia” i „Apteczka prawna”,
jako odpowiedź sędziów na głód wiedzy prawnej

Marta Szczocarz-Krysiak (SSO w Katowicach, Wiceprezes Śląskiego Oddziału SSP „Iustitia”)
Tomasz Zawiślak (SSR we Wrocławiu, Wiceprezes Wrocławskiego Oddziału SSP „Iustitia”)

12.15 – 13.30 –

Debata z udziałem zaproszonych gości

13.45 – 14.00 –

Podsumowanie

14.00 – 15:00 –

Lunch

Moderator konferencji: dr hab. SSO Krystian Markiewicz (Prezes Śląskiego Oddziału
SSP „Iustitia”, Uniwersytet Śląski)

Pobierz program

Lokalizacja

Warszawa, gmach Sądu Najwyższego

Pl. Krasińskich 2/4/6, Sala im. Stanisława Dąbrowskiego

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: konferencja.iustitia@beck.pl.
Wiadomość powinna zawierać: imię, nazwisko i nazwę instytucji.
Ilość miejsc ograniczona, udział w konferencji możliwy tylko po potwierdzeniu rejestracji przez organizatora.
Zgłoszenia przyjmujemy do 29 lutego 2016 r.